bg en
Последвайте ни
Правила и Условия за Ползване

Правила и Условия за Ползване

С оглед по-доброто използване на уеб страницата на Палмс Меркюр Казино са определени правила и основни насоки за ползване. Тук ще намерите детайли за нашата политика и регулации по отношение на секцията Условия за ползване.

Препоръчваме ви да ги прочетете внимателно. Настоящето представлява основен поглед и е валидно за уеб страницата на Палмс Меркюр Казино.

Използването на продуктите и услугите представени в уеб страницата на Палмс Меркюр Казино е автоматично и не предоставя възможност за предварителен преглед на съдържанието от наша страна
Ние вярваме, че хората предоставящи информация в World Wide Web го правят с очакването, че тази информация ще се превърне в публична и достъпна навсякъде
Напомняме ви, че Интернет има ясни стандарти за поведение, т.нар. “нетикет”, които не са по-различни от тези в реалния живот
Препоръваме ви да прочетете информацията относно Условия за ползване и Поверителност, които съдържат по-детайлна информация
Като използвате уеб страницата на Палмс Меркюр Казино (“УС”) вие се съгласявате със следните правила и условия (“Условия за ползване”)
Вие сте съгласни, че при използването на тази УС поемате своята отговорност.
УС е собственост на Палмс Меркюр Казино
Забранен е достъпът до УС за непълнолетни лица. Палмс Меркюр Казино е против използването на УС от непълнолетни лица и се оповава на данните предоставени от потребителите при влизането им на УС
УС и достъпните услуги (“Услуги”) са предоставени “във вида, в който са” и “когато са налични”. Палмс Меркюр Казино не прави предварителни проучвания и допитвания относно уместността, времевите рамки или точността на УС или услугите. Палмс Меркюр Казино не дава гаранции, били те преки или косвени, включително, но не само, за условията, качеството, продаваемостта, уместността за определена цел и безопасността
Палмс Меркюр Казино, негови филиали, съдружници, директори, агенти или каквито и да било други страни, включени в създаването, представянето или разпространението на УС, не могат да бъдат държани под отговорност за каквито и да било щети, включително, но не само, всякаква директни и индиректни щети, възникващи от или свързани с използването, невъзможността да се използва, неразрешената употреба, неактивността на УС, Услугите или тяхното съдържание
Вие приемате, че УС съдържа информация, данни, софтуер, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали (общо “Съдържание”), които са защитени с авторски права, търговски марки или други права за собственост
Забранено е да се копира, променя, показва, предава, продава или по какъвто и да било друг начин да се разпространява Съдържанието (или части от него) без предварителното одобрение на Палмс Меркюр Казино
Вие можете да принтирате или прехвърляте на локален твърд диск части от УС единствено за ваша лична употреба, но не и с търговска цел
Палмс Меркюр Казино не поема отговорност за информация от УС, която е сложена там от трети страни, както и за техни предложения, услуги или продукти
Палмс Меркюр Казино уважава правото ви на лична тайна. Всякаква лична информация, която изпращате към УС по електронна поща или друг начин ще бъде използвана от Палмс Меркюр Казино в съответствие с Конфиденциалната политиката на УС
Понякога, УС може да съдържа връзки към уеб страница на трета страна. Тези свързани уеб страница не са под контрола на Палмс Меркюр Казино и компанията не носи отговорност за тяхното съдържание, реклама, продукти или други материали достъпни от тях или на други, уеб страници достъпни, чрез връзки съдържащи се в свързаната уеб страница
Палмс Меркюр Казино не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложено от поддръжката, на сървърите или технологиите, поддържащи Услугите, която Палмс Меркюр Казино осъществява, повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън обективния контрол на Палмс Меркюр Казино
Палмс Меркюр Казино си запазва правото да актуализира тези Условия за ползване по всяко време. Такава актуализация влиза в сила незабавно всеки път, след публикуването им на УС
Ако се вземе решение някоя точка от тези Условия за ползване да стане (частично) невалидна или неприложима, тази невалидност или неприложимост няма да се отрази на никоя от другите точки на тези Условия за ползване и всички те ще останат в пълна сила и ефективност.

Тези Условия за ползване се основават на законите на Република България.